ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองขาม อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงาม อาทิ การห่อข้าวต้ม การร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญ โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากบุคลากรทุกภาคส่วน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ได้จัดพิธีสมโภชองค์กฐินพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา ณ ห้องศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 และในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 คณะฯ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองขาม โดยมีรศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีพระปลัดเทียนชัย ติกขปัญญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองขาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ยอดปัจจัยของคณะฯ รวมจำนวน 144,999 บาท ทุกยอดปัจจัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 426,821 บาท ทางคณะฯขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญและขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com