คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรเป็นผู้แทนของคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณองค์พระพุทธหฤทัยสัมฤทธิ์ผล…

ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมกีฬาสีและปีใหม่

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีและปีใหม่ ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยบุคลากร ประธานและกรรมการชมรมผู้ปกครอง พร้อมผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ…

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยหน่วยไตเทียม ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1 โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 – 29 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดทดแทนไต มีความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยผู้ผ่านการอบรมเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรครบถ้วน และพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรม Party Christmas

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม Party Christmas โดยเด็กๆรวมถึงคุณครูได้ร่วมกันแต่งกายในธีมคริสต์มาส (ซานต้าและซานตี้) เด็กๆ มีความสุขกับกิจกรรม ทั้งการร้องเพลงและรับประทานขนมร่วมกันกับเพื่อนๆ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดี พร้อมต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายและส่งเสริมการแสดงออกของเด็กๆ ทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมส่งมอบความสุข สนุกสนาน ผ่านกิจกรรมดังกล่าว

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงาน “สานสัมพันธ์วันกีฬาสีและสังสรรค์งานปีใหม่ สุขขีปีมะโรง Happy New Year 2024”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดงาน “สานสัมพันธ์วันกีฬาสีและสังสรรค์งานปีใหม่ สุขขีปีมะโรง Happy New Year 2024” โดย รศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และยุทธศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีในภาคบ่าย กิจกรรม อาทิ การแสดงโชว์ของกองเชียร์สีฟ้าและชมพู การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทุกประเภทกีฬาล้วนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีร่วมกันของบุคลากรทุกภาคส่วน ต่อจากนั้น ในภาคคำ่ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร…

ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

           วันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยได้เชิญคุณพ่อของเด็กๆ ในสังกัดมาร่วมจัดกิจกรรมกับลูกและเด็กๆ ในห้อง เช่น การเล่านิทาน ร้องเพลง เล่นเกม ระบายสี ช็อปปิ้งขนม และมอบพวงมาลัย เป็นต้น เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และให้ลูกๆ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ ทางคณะฯ…

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมเป็น CO-HOST การจัดประชุมวิชาการ The 8th Allied Health Science International Symposium (AHSIS)

           เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมเป็น CO-HOST ในการจัดประชุมวิชาการ The 8th Allied Health Science International Symposium (AHSIS) ผ่านระบบ Zoom online โดย ผศ.ดร.สมจิตร เมืองพิล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้บรรยายเรื่อง Transformative Education…

คณะพยาบาลศาสตร์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสองภาษาสกลนคร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.คณะพยาบาลศาสตร์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสองภาษา สกลนคร นำโดย ผศ.แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย นางสาวนภัทร นามสีฐาน รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันดังกล่าว จำนวน 5 ท่าน นำโดย นางสาววชิรญาณ์ สิทธิเดชไพศาล นางสาวมลฤดี โคตรวิชา นางสาวณัฐกานต์…

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรเป็นผู้แทนของคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระราชวชิรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม) และ จากวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) หลวงตามหาบัว จังหวัดอุดรธานี…

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com