มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ นางอภิชญา สมหาญ หัวหน้างานบริการศึกษาและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาทุน 3 คน และศิษย์เก่าที่ได้รับทุน 2 คน ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพ (สุขุมวิท  57) กรุงเทพมหานคร ซึ่งมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีนักศึกษาทุนที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 9 คน ได้รับทุนคน 72,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 648,000 บาท…

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com