ชื่อ : อาจารย์ ดร. ขวัญสุดา บุญทศ
Name : Dr.Kwansuda Boontoch
E-mail : kwaboo@kku.ac.th

Research Cluster

BIO :
        Dr. Kwansuda Boontoch is a lecturer in the Department of Mental Health and Psychiatric Nursing at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. She has extensive experience as a psychiatric mental health nurse in in-patient psychiatric unit over a span of 15 years. She specializes in counseling and psychosocial care for chronic illness, schizophrenia care and addiction nursing. Her research interests include mental health promotion in persons with chronic illness, substance use disorder and substance related disorder care. Her lifelong goal is to improve care for psychiatric patients and people with mental health problems through innovation and digital technology.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing)
,
          • M.N.S. (Mental Health and Psychiatric Nursing) Khon Kaen University, Thailand
          • B.N.S. (Nursing and Midwifery) Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

Expertise :
          1. Counseling
          2. Addiction nursing
          3. Psychosocial care for chronic illness

Research Interest :
          1. Mental health promotion and prevention
          2. Psychosocial care for chronic illness
          3. Nursing care of Schizophrenia patients and drug addicted persons
          4. Innovation and digital technology for mental and psychiatric nursing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com