ชื่อ : อาจารย์ ดร.จารุณี สรกฤช
Name : Dr.Charunee Sarakrit
E-mail : scharunee@kku.ac.th

BIO :
          Dr Charunee Sarakrit is a lecturer and member of the team of faculty administrators at the Family and Community Nursing Program, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. Her academic background includes work on community-based care management systems and chronic disease.

Degrees :
          • Ph.D. (Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • M.N.S. (Community Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • B.Sc. (Nursing and Midwifery), Boromarajonani College of Nursing, Sraburi, Thailand

Expertise :
          Community Health Nursing

Research Interest :
          1. Community health nursing
          2. Chronic illness in community

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com