รองศาตราจารย์. ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
Assoc. Prof. Dr.Ampornpan Theeranutr
E-mail : amptee@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Assistant Professor Dr. Ampornpan Theeranute is a nationally recognized adult gerontological nurse researcher who focuses on improving the health of populations with chronic non-communicable and communicable diseases, including chronic obstructive pulmonary disease (COPD), chronic kidney disease (CKD), diabetes mellitus (DM) and pulmonary tuberculosis (TB). She works closely with her interdisciplinary team comprising physicians, pharmacists, nurses, and physical therapists on many research projects to ensure high quality of nursing care and improve patient outcomes by using varied nursing interventions including self-care management, empowerment, health promotion and health behavior modification. For example, she is the principal investigator in the health innovation project funded by The National Research Council of Thailand with its aim to improve older adults’ medication adherence by replacing directly observe therapy (DOT) with an innovative pill dispenser, “The TB Box.” The TB Box uses artificial intelligence technology with real time alerts and a built-in medical alarm system that is connected to the hospital telehealth which allows the patients to communicate directly with their physicians and nurses. The TB Box has effectively helped patients with TB to adhere to their treatment regimen which, in turn, will reduce drug-resistance and promote improved quality of life of the target population.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing)
Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • Master of Nursing Science (Adult Nursing) Faculty of Nursing, Mahidol University, Thailand
          • Bachelor of Science (Nursing and Midwifery) Faculty of Nursing, Mahidol University, Thailand

Expertise :
          Advanced practice registered nurse of geriatric.

Research Interest : 
          chronic Illness and innovation development, health promotion, geriatric care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com