ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมย์
Asst.Prof. Dr.Chanokruthai Choen-arom
E-mail : chacho1@kku.ac.t

Research Cluster

BIO :

          Dr. Choenarom has a goal of making the use of conceptual models and theories central to nursing research and practice. She strives to help students become critical thinkers and to use integrative theoretical framework to support their clinical practice.  Her other inspiration is to facilitate innovation and digital transformation in nursing education and precision health care.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing)
Faculty of Nursing. The University of Michigan, USA.
          • M.N.S. (Children and Family mental health track) Faculty of Nursing. The University of Pennsylvania, USA.
          • B.N.S. (Nursing), Faculty of Nursing. Chiang Mai University, Thailand.

Expertise :
          1.Stress-coping and Mood disorder
          2.Mindfulness-based intervention program
          3.Innovative education and digitalized mental health care system
          4.The application of nursing models and theories in mental health care

Research Interest :
          Developing and testing the effectiveness of integrative mind-body intervention program for people with stress disorder spectrum. Innovation in nursing education and mental health care system.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com