ชื่อ : อาจารย์สาวิตรี สมมงคล
Name: Sawitree Sommongkol
E-mail : sawiso@kku.ac.th

BIO :
          Sawitree is a Registered Nurse specializing in intensive care units. She has more than 7 years of experience in the field. Her master degree dissertation focused on Post-operative rehabilitation. She is currently developing a Doctoral dissertation about community care systems for dependent older persons.  Furthermore, she has other areas of research interest including nursing care for older person with operative surgery such as Post-Operative Delirium (POD) and health care systems. 

Degree
          • Certificate: Certificate of Nursing Specialty in Gerontological Nurse Practitioner (Cert. in GNP), Khon Kaen University, Thailand)
          • Master Degrees: Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing: M.N.S. (Gerontological Nursing), Khon Kaen University, Thailand
          • Bachelor Degrees: Bachelor of Nursing Science: B.N.S., Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          Gerontological Nursing

Research Interest :
          1. Gerontological Nursing.
          2. Rehabilitation for older person.
          3. Nursing care for older person with operative surgery.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com