ชื่อ : อาจารย์สุภาวดี เที่ยงธรรม
Name: Supaqwadee Thiengtham
E-mail : supathi@kku.ac.th

BIO :
          Dr. Supavadee Thiengtham has been caring for surgical patients for over 15 years. She successfully completed the Telehealth Certification Program from Florida Atlantic University. Her research interest is on family-centered care with the aim of improving the readiness and preparedness of older adults and their families during the transition from the hospital to their homes. Her current research is focused on providing Isan people with cultural care and she is passionate about applying technology to provide transitional care in a Thai-Isan context.

Degrees :
          • Doctoral Degree: Doctor of Philosophy Program in Science of Nursing, Christine E. Lynn College of Nursing, Florida Atlantic University
          • Master’s Degree: Master of Nursing Science Program (Gerontological Nursing), Faculty of Nursing, Mahidol University
          • Bachelor’s degree: Bachelor of Nursing Science Program (First Honors), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

Certificates :
          Telehealth certification program 

Expertise :
          Gerontological nursing

Research Interest :
          1. Cognitive impairment in older persons
          2. Transitional care for older persons
          3. Rehabilitation in older persons
          4. Transcultural nursing
          5. Telehealth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com