ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.สมรภพ บรรหารักษ์
Name : Assoc.Prof. Dr.Samoraphop Banharak
E-mail : sbanharak@kku.ac.th

BIO :
                  Associate Professor Dr.Samoraphop Banharak earned his Ph.D. in nursing in 2016 from Trudy Busch Valentine School of Nursing, Saint Louis University, Missouri, USA. His professional experiences have included emergency and critical care nursing practice, care for older adults, especially with acute myocardial infarction, and knowledge synthesis using systematic review and meta-analysis. Associate Professor Dr. Banharak has worked at the Department of Gerontological Nursing, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, for 13 years, since July 2010. He has taught undergraduate and graduate nursing programs and national and international programs. He has held a leadership position as a Program Director of the Master’s Program in Gerontological Nursing for three years between 2018-2021 and as Assistant Dean for International Affairs for two years between 2016-2018. Now, he is an Associate Dean for Research, Innovation, and International Affairs and received the 2-Year Post-Doctoral Training Program at the University of Michigan. His research areas of interest are care for older adults with coronary artery disease, hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, and sleep disorder, and he mainly focuses on emergency and critical care periods. Moreover, he is an expert in multiple research designs, including randomized controlled trials, mixed methods, systematic reviews, and Meta-analyses. He was granted by both inside and outside universities and national and international institutes.

Degrees :
          • the 2-Year Post-Doctoral Training Program in Non-Communicable Disease Research, School of Nursing, University of Michigan, USA.
          • Program of Nursing Specialty in Gerontological Nurse Practitioner (GNP), Nursing, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • Doctor of Philosophy (Ph.D.), Nursing, Trudy Busch Valentine School of Nursing, Saint Louis University, Missouri, USA.
          • Master of Nursing Science (M.N.), Gerontological Nursing, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • Bachelor of Nursing Science (B.N.S), Nursing, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          1.Care for Older Adult for Specific of Needs such as Cardiovascular Disease, Incontinence Associated Dermatitis Management, Sleep Management, Noncommunicable & Chronic Diseases
          2.Drug Administration & Adherence
          3.Critical Care & Management
          4.Emergency Care & Management

Research Interest :
          1. Age Friendly Nursing Service Systems
          2. Health Literacy
          3. Care for Older Adult with Cardiovascular Disease
          4. Incontinence Associated Dermatitis Management
          5. Sleep Management
          6. Noncommunicable & Chronic Diseases
          7. Drug Administration among Older Adults
          8. Critical Care & Management
          9. Emergency Care & Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com