ชื่อ : อาจารย์ ดร.นัดดา คำนิยม
Name : Dr.Nutda Kumniyom
E-mail : nutda@kku.ac.th

BIO :
          Miss Nutda Kumniyom is a full-time lecturer in the Department of Gerontological Nursing at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University. She received her Certificate of Nurse Practitioner in 2011 and her Certificate of Gerontological Nurse Practitioner in 2016. She has both teaching and research experience in elderly nursing on issues of health promotion for the elderly, active aging, fall prevention, musculoskeletal problems, depression, dementia and safe drug use for the elderly. The latest research topic of interest is nursing for the elderly with dementia, dementia screening tools, care plans for the elderly with dementia (Dementia Care Plan) and the development of a comprehensive care system for older persons with dementia.

Degrees :
          •
Doctor Degrees: Doctor of Philosophy Program in Nursing Science: Ph.D. (Nursing Science), Khon Kaen University, Thailand
          Master Degrees: Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing: M.N.S. (Gerontological Nursing), Khon Kaen University, Thailand
          Bachelor Degrees: Bachelor of Nursing Science Program Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          Certificate: Certificate of Nursing Specialty in Gerontological Nurse Practitioner (Cert. in GNP), Khon Kaen University, Thailand
          • Certificate: Certificate in Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care) (Cert. in PMC), Mahasarakham University, Thailand 

Expertise :
          1. Gerontological Nursing
          2. Gerontological Assessment
          3. Gerontological Nursing of Dementia Delirium Depression and Falling

Research Interest :
          1. Gerontological Nursing
          2. Gerontological Assessment
          3. Health Service System and Gerontological Nursing of Dementia in Community

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com