ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์
Name : Asst. Prof. Dr.Ladawan Panpanit
E-mail : ladpan@kku.ac.th

BIO :
          Assistant Professor Ladawan Panpanit is head of the Gerontological Research Cluster and a chairperson of the M.Sc. Program in Gerontological Nurse Practitioner at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University. She is an internationally recognized gerontological nurse researcher whose interdisciplinary research program focuses on improving outcomes for older people in all stages of health; from healthy to acute/chronic illness to end of life.  Her research related to health promotion and disease prevention for older people includes the areas of exercise, self-care/self-management, health literacy, complementary and environmental approaches. She also conducts research in the areas of caring for older people with health problems, such as chronic kidney disease, stroke, diabetes mellitus and cancer. Additionally, she has carried out a number of studies related to palliative care and symptom management with an emphasis on nonpharmacological approaches for common symptoms, such as pain, anorexia/nutrition, sleep problems, constipation, fatigue, anxiety, depression and spirituality. Dr. Ladawan is a lifetime member of Khon Kaen University Alumni, International Nursing Foundation of Japan Alumni and Australian Alumni Association Thailand.

Degrees :
          • Doctor of Philosophy in Nursing,
Victoria University/ Australia      
          • Master of Nursing  (Research),
Newcastle University/ Australia    
          • Certificate in Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care),
Khon Kaen University/ Thailand
          • Certificate in Advanced Nursing Study Course in the area of ICU/CCU Nursing,
The International Nursing Foundation of Japan/Japan
          • Certification of Short Course Training in Nursing Care for Patients with HIV infection and AIDS,
The Thai Red Cross College of Nursing/ Thailand
          • Bachelor of Nursing (First class honor),
Khon Kaen University/ Thailand

Expertise :
          1. Gerontological nursing
          2. Palliative care
          3. Medical nursing
          4. Health profile
          5. Health literacy
          6. Sleep
          7. Pain and pain management
          8. Symptom management, in particular pain, insomnia, urinary incontinence, anorexia, constipation, fatigue, dyspnea
          9. Care for chronic illness, especially chronic kidney disease, stroke

Research Interest :
          1. Palliative care
          2. Complementary and alternative therapies
          3. Living wills/Advance directives
          4. Spiritual care
          5. Teaching and learning in nursing
          6. Environment and nutrition management for older people
          7. Sleep
          8. Environment
          9. Dementia/Delirium
          10. Health promotion
          11. Self-care, self-management
          12. Continuing care/Long term care

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com