ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์
Name : Asst. Prof. Dr.Sirimart Piyawattanapong
E-mail : psirim@kku.ac.th

BIO : 
          Assist. Prof. Dr. Sirimart Piyawattanapong focuses on research in the area of palliative and end-of-life care. Her research emphasizes the development of competency of professional nurses through mechanisms such as educational programs to improve nurses’ knowledge and self-efficacy in caring people with life-limiting illness. She is currently interested in research looking at pain, dyspnea and delirium to improve the quality of care in palliative settings. She has also conducted research related to the development of supporting guidelines for surrogate decision makers on end-of-life treatment.

Degrees :
          • Doctor of Philosophy (Nursing), Khon Kaen University, Thailand
          • Master Degree of Nursing (Adult Nursing), Khon Kaen University, Thailand
          • Bachelor of Science (Nursing), Khon Kaen University, Thailand 
          • Training for the trainers in Palliative Nursing 
          • Certificate of Nursing Specialty in Gerontological Nurse Practitioner

Expertise :
          1. Gerontological nursing
          2. Palliative care nursing

Research interest :
          1. palliative care
          2. end-of life care
          3. symptom management
          4. advanced care planning
          5. continuing care
          6. long term care
          7.rehabilitation
          8. delirium
          9. dementia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com