ชื่อ : อาจารย์ ขนิษฐา พรมกระโทก
Name : Khanittha Phromkrathok
E-mail : Khaniph@kku.ac.th

BIO :
          Ms. Khanittha Phromkratok teaches in the Family and Community Nursing Program at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. She is a nurse practitioner and her academic interests includes adolescent health issues, student health literacy, and local emergency care management systems.

Degrees :
          • M.N.S. (Community Nurse Practitioner) Faculty of Nursing Khon Kaen University, Thailand
          • B.Sc. (Nursing and Midwifery, first class honors) Institute of Nursing Suranaree University of Technology, Thailand

Expertise :
          1. Health problems in adolescents
          2. Health literacy of students in school
          3. Emergency care management systems in community

Research Interest :
          1. Health problems in adolescents
          2. Health literacy of students in school
          3. Emergency care management systems in community

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com