ชื่อ : อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี
Name: Dr.Nadchanan Wongchalee
E-mail : nadcwo@kku.ac.th

BIO :
          Dr. Nadchanan Wongchalee works in the Family and Community Nursing Program at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. She is a registered nurse with research interests that include community health concerns such as parasitic diseases in the community and community rehabilitation for people with disabilities.

Degrees :
          • Ph.D. (Parasitology), Khon Kaen University, Thailand
          • M.Sc. (Parasitology), Khon Kaen University, Thailand
          • M.N.S. (Community Nurse Practitioner), Khon Kaen University, Thailand
          • B.Sc. (Nursing and Midwifery), Faculty of Nursing, Khon Kaen University , Thailand

Expertise :
          Community health nursing

Research Interest :
          Community health nursing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com