ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล บุบผา
Name: Asst. Prof. Dr.Nisachon Bubpa
E-mail : nisachon@kku.ac.th

BIO :

          Assistant Professor Nisachon Bubpa is a director of the Master of Nursing Science Program in Family and Community and a member of Nurse Practitioner’s committee. As a registered nurse, she has national and international experience, including roles such as border health nurse, primary health care supervisor, field coordinator for Tsunami-affected migrants and capacity building, founding a national NGO in Cambodia, and managing the Centre for Research and Development in Community Health Systems at the faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. She also has experience as a national and international lecturer.

          Assistant Professor Nisachon Bubpa’s research focuses on community-based care for older people and the community management system. She has authored several research publications, co-authored over seven books, and won over a million baht in government University to Tambon (U2T) grants to promote community nursing disciplines to mentors and collaborate with the community.

Degrees :
          • Ph.D. (Nursing) at Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • M.P.H. (Health Systems Development) College of Public Health, Chulalongkorn University, Thailand (International course)
          • B.Sc. (Nursing and Midwifery), Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          1. Community Health & Health Systems Development
          2. Aging in Community

Research Interest :
        Community health system strengthening

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com