ชื่อ : อาจารย์ ดร.อรุณณี ใจเที่ยง
Name : Dr.Arunnee Jaitieng
E-mail : arunja@kku.ac.th

BIO :
          Dr. Arunnee Jaitieng is a lecturer in the Family and Community Nursing Program and a committee member in the Master of Nursing Science Program in Family and Community Nurse Practitioner, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. Her research focus is on community care systems for families and early childhood, community database systems and health literacy of families with children under 5 years old. She particiapted as a team member of NU KKU-U2T project The Integration of health, economic, and social scaling up at sub-district level, which was granted by the Thailand Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation.

Degrees :
          • Ph.D. (Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand.
          • B.Sc. (Nursing and Midwifery) (The first-Class Honors, Gold Medal), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • Certified as a Nurse Practitioner (Primary Medical Care), by Thailand Nursing and Midwifery Council

Expertise :
          1. Community health nursing
          2. Health services system development for children under 5 years old in community
          3. Strengthening community development
          4. Health literacy of families and care givers during early childhood
          5. Community data-based system

Research Interest :
          1. Community health nursing
          2. Health services system development for children under 5 years old in community
          3. Strengthening community development
          4. Health literacy of families and care givers of early childhood
          5. Community data-based system

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com