ชื่อ : รองศาสตราจารย์ วิจิตรา เสนา
Name : Assoc. Prof. Wijitra Sena
E-mail : pwijit@kku.ac.th

BIO :
          Associate Professor Wijitra Sena supervises the Occupational Health Nursing Program in the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. She is the author of Community Nurses’ Health Care for Informal Workers. Her research interests include the use of medical cannabis.

Degrees :
          • M.S.N. (nursing education) Faculty of Nursing, Chulalongkorn University, Thailand.
          • B.Sc. (Nursing and Midwifery), Faculty of Nursing, Boromarajonani College of Nursing,
          • B.Sc.(Occupational Health and Safety), Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand.

Expertise :
          Occupational Health Nursing.

Research Interest :
          1. Occupational health nursing
          2. Medical cannabis for chronic pain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com