ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล
Name : Asst. Prof. Dr.Lukawee Piyabanditkul
E-mail : plukaw@kku.ac.th

BIO :
          Assistant Professor Lukawee Piyabanditkul’s research interests include noncommunicable illnesses such as diabetes, cardiovascular disease, and chronic illness in the context of community care, as well as health policy.

          Assistant Professor Piyabanditkul also serves on the Doctor of Philosophy Program in Nursing Science’s curriculum committee at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University. She has supervised students working on the development of nursing innovations and can applying for copyright from the Department of Intellectual Property. She has received over a million baht from University to Tambon (U2T) grants from the central government to bring the disciplines of community nursing to mentors and collaborate with  academic and local staff for healthy communities in 13 Tambons, the target area. In 2022, she was named as an outstanding person in academic service by the Faculty of Nursing,Khon Kaen University.

Degrees :
          • Ph.D. (Nursing), University of Kentucky, School of Nursing, U.S.A.
          • M.S.N. (Community Health Nursing), Old Dominion University, School of Nursing, U.S.A.
          • B.Sc. (Nursing and Midwifery), Khon Kaen University, Faculty of Nursing, Thailand

Expertise :
          1. Community health nursing
          2. Health services system development for chronic non-communicable diseases in community
          3. Strengthening community development

Research Interest :
          Community health nursing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com