ชื่อ : อาจารย์พรภิมล สุขเพีย
Name:  Pornpimon Sookpier
E-mail : pornsr@kku.ac.th

Research Cluster

Lecturer Pornpimon Sookpier, RN, M.N.S.

Lecturer in the Department of Education, Research, and Nursing Administration

          Pornpimon Sookpier is a lecturer in the Department of Education, Research, and Nursing Administration at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. Prior to her academic tenure, she had more than 15 years of patient care experience. Her combined work and teaching experience has given her a unique perspective on the quality of work-life of nurses and happiness at work including nursing leadership development.

BIO :
          Lecturer Pornpimon Sookpier has extensive experience working at Srinakarind Hospital before dedicating herself to teaching. Her research experience includes examining the quality of work-life, happiness at work and desirable characteristics of nurse administration. She has led research on the relationship between desirable leadership characteristics of administrative nurses and happiness at work of registered nurses working at Srinakarind Hospital. Her current focus in on conducting further research regarding nursing leadership development and fostering improved happiness for nurses at work.

Degrees :
          • M.N.S. Nursing Administration Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • B.N.S. Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          quality of work-life, happiness at work, and desirable characteristics of administration nurse

Research Interest :
          1. quality of nursing service system development
          2. risk management
          3. nursing leadership development
          4. happiness for nurses at work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com