ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
Asst. Prof. Dr.Peerapong Boonsawasdgulchai
E-mail : peeboo@kku.ac.th

Research Cluster

Asst.Prof.Dr.Peerapong Boonsawasdgulchai, RN, Ph.D.

Lecturer in the Department of Education, Research, and Nursing Administration

          Peerapong Boonsawasdgulchai is an Assistant Professor in the Department of Education, Research and Nursing Administration at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. He also serves as the deputy director of the Research and Development Center of Community Health System. He concurrently offers his expertise as a consultant of biostatistics for nursing and related fields. His areas of active research are focused within community health systems and nursing administration. He has supervised and examined thesis production of many successful masters and doctoral candidates in the Nursing Program at Faculty of Nursing, Khon Kaen University.

BIO :
          Asst.Prof.Dr.Peerapong Boonsawasdgulchai  is a lecturer in the Department of Education, Research and Nursing Administration, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand.  He also serves as the deputy director of the Research and Development Center of Community Health System. He concurrently offers his expertise as a consultant of biostatistics for nursing and related fields. His areas of active research are focused within community health systems and nursing administration.

Degrees :
          • Ph.D. (Nursing), Khon Kaen University, Thailand
          • MP.H. (Biostatistics), Khon Kaen University, Thailand
          • B.Sc. (Nursing and Midwifery), Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          Nursing administration and management, Nursing informatics, Health system, Community health system

Research Interest :
        Nursing community health system, Nursing administration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com