ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มณีเรืองเดช
Name : Asst. Prof. Dr.Kanittha Maneeruangdaj
E-mail : kanvol@kku.ac.th

Asst.Prof.Dr. Kanittha Maneeruangdaj (formerly Volrathongchai), RN, Ph.D.

Lecturer of Nursing Education, Research and Administration

          Assistant Professor Dr. Kanittha Maneeruangdaj (formerly Volrathongchai) is an internationally recognized authority in nursing informatics and midwifery. With a focus on improving maternal health, she has led many efforts in the AEASN region, including supervising the creation of the 4-year bachelor’s degree of nursing for the School of Nursing at the University of Health Sciences in the Lao People’s Democratic Republic (supported by the Thailand International Cooperation Agency), conducting a comprehensive survey for the World Health Organization on the state of maternal health in Sri Lanka and coordinating the creation of an electronic Cleft Palate Registration System in the northeast region of Thailand (in concert with the Tawanchai Foundation). Having received her Ph.D. in Nursing, with a focus on Nursing Informatics, she is currently working at the Department of Nursing Education, Research, and Administration in the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand.  Before her current position, she also worked in the Department of Midwifery. Her current research interests are Nursing Informatics and Maternal Health.

BIO :
          Assistant Professor Dr. Kanittha Maneeruangdaj (formerly Volrathongchai) has extensive experience in Nursing management research. She received her Ph.D. in Nursing, with a focus on Nursing Informatics. She has since become an internationally recognized authority in Nursing Informatics and Midwifery. Her current research interests are Nursing Informatics and Maternal Health.

Degrees :
          • Ph.D. (Nursing) University of Wisconsin-Madison, USA.
          • M.S.N. (Nursing Informatics) The University of Maryland, Baltimore, USA.
          • B.N.S. (Nursing) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          Nursing informatics

Research Interest :
          Nursing informatics; nursing administration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com