ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ลี่ทองอิน
Name : Assoc. Prof. Dr.Mayuree Leethong-in
E-mail : mayuree@kku.ac.th

BIO :
          Assoc.Prof.Dr.Mayuree Leethomgin focuses on research in the area of elderly people and mental health, with an emphasis on dementia prevention. Her ultimate research aim is the development of a model of community participation activities for dementia prevention in the elderly. This research was funded by Khon Kaen University with a budget of 1million baht. Additionally, she also conducts research in the care of older people with surgical health problems, such as abdominal surgery, post-operative delirium, and open heart surgery.

Degrees :
          • Ph.D. in Nursing, Chulalongkorn University
          • M.N.S., Faculty of Nursing, Khon Kaen University
          • B.S.N., Boromrachonnani Nakhonratchasrima

Expertise :
          1. Gerontological Nursing
          2. Nursing Education
          3. Surgical Nursing

Research Interest :
          Surgical Nursing for the Elderly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com