ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนธิดา แสงเรืองเอก
Name: Asst. Prof. Dr.Monthida Sangruangake
E-mail : montsa@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Dr. Monthida Sangruangake is a middle clinician and early-career researcher. In 2019, she completed her Dr.PH at the Faculty of Public Health, Khon Kaen University, Thailand. Her study focused on developing and validating self-efficacy and self-management measurement in T2DM. Since 2020, Dr. Sangruangake has been working at the Department of Adult Nursing, Faculty of Nursing, Khon Kaen University. Professional experiences include care for cancer diseases and diabetes, ongoing research in oncology, extensive knowledge of science and health research and effective team leadership of clinical researchers. Dr. Sangruangake has demonstrated a commitment to establishing her research in the literature through prolific publication in high-ranking journals such as the International Journal of Endocrinology. She has also been invited as a peer reviewer for international and national journals in Asian countries. In 2021, her research project was financially supported by the Young Researcher Development Project of Khon Kaen University.

Degree :
          • Dr.P.H.(Public health),  Faculty of Public health, Khon Kaen University, Thailand
          • M.N.S. (Adult Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • B.Sc. (Nursing and Midwifery), Faculty of Nursing, Huachiew Chalermprakiet University, Thailand

Expertise :
          Cancer care, Chronic care

Research Interest :
          Cancer care, chronic care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com