ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ วงศ์ก้อม
Name : Asst. Prof. Dr.Parichat Wonggom
E-mail : parwon@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Dr. Parichat Wonggom is a middle clinician and early-career researcher. She completed her Ph.D. in Nursing from the College of Nursing and Health Sciences, Flinders University, Australia in 2019. Her study focused on avatar-based application technology of patient education tool for improving heart failure patients’ knowledge and self-care behaviours. She was invited to provide an oral presentation in the Nursing Investigator Award Prize Session in the Heart Failure Meeting in Athens, Greece in May 2019. Since 2010, Dr. Wonggom has been working at Department of Adult Nursing, Faculty of Nursing, Khon Kaen University. Her professional experiences include work with cardiovascular diseases, perioperative care and gastrointestinal diseases. Her current research makes use of randomize controlled trials and systematic reviews that focus on cardiovascular diseases, heart failure, perioperative care, gastrointestinal diseases and information technology in patient education. Dr. Wonggom has demonstrated a commitment to establishing her research in the literature, with publications in high-ranking journals such as the Journal of Advanced Nursing, Current Heart Failure Reports, Heart, Lung and Circulation and JBI Evidence Synthesis. Her works have been presented at a national and international research conferences and she has also received travel fundings and publication awards. She has been invited as a peer reviewer for international and national journals.  In 2020, her research project was financially supported by the Young Researcher Development Project of Khon Kaen University.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing) Flinders University, Australia
          • Master of Nursing Science (Adult Nursing) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • Bachelor of Science (Nursing and Midwifery) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          Cardiovascular Nursing Care, Critical Care Nursing

Research Interest :
          cardiovascular diseases, heart failure, perioperative care, gastrointestinal diseases, information technology in patient education, randomize controlled trial and systematic review.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com