ชื่อ : อาจารย์ ดร.วิภาวดี โพธิโสภา
Name : Dr.Wiphawadee Potisopha
E-mail : wiphpo@kku.ac.th

research cluster

BIO :
          Dr. Wiphawadee Potisopha is an early-career researcher and lecturer at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. Dr. Potisopha does research in nursing science, with an emphasis on quantitative studies and systematic reviews. Her clinical experience is in nursing care for acute and critical patients, particularly with neurological and trauma problems and those under surgery. She is interested in decision-making processes in seeking healthcare for acute stroke. Recently, research related to her interest was recognized as the highest ranked abstract from Thailand at the International Stroke Conference 2022, in New Orleans, USA. Her research interests have expanded to include emerging diseases and digital health. During the COVID-19 outbreak, Dr. Potisopha conducted an online survey related to COVID-19 preventive behaviors and the intention to receive the COVID-19 vaccination among Thai populations. Along with her colleagues, she has worked on several digital health projects, including the development of a web-based application for trauma nursing records and a self-learning application for first aid for injured people. Dr. Potisopha’s current research focuses on strokes in specific target groups, including sex and gender matters, as well as older adults. She has been working on multi-method studies to improve stroke literacy for older adults and their family members. Also, she is making ongoing contributions to international collaboration projects on stroke and women with colleagues from the USA, Canada and Australia.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing) University of Illinois at Chicago, USA
          • Master of Nursing Science (Adult Nursing) Faculty of Nursing, Mahidol University, Thailand
          • Bachelor of Science (Nursing and Midwifery) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          Stroke, Neurological problems, Patients under surgery

Research Interest :
          Quantitative study, Systematic review

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com