ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ ศิลารัตน์
Name : Asst. Prof. Dr.Maliwan Silarat
E-mail : smaliw@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Dr.Maliwan Silarat completed her Ph.D. in nursing science (Adult Nursing) at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. Examined using both quantitative and qualitative research techniques, her research focused on cardiovascular nursing care and critical care nursing. Her professional experiences include working with cardiovascular diseases, health behavior and care throughout Illness Continuum Degree. Some titles she has authored are “Perception of Symptom and Symptom Management of People with Acute Myocardial Infarction”, “Factors Associated with Postoperative Length of Hospital Stay of Older Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft” and “Prisoners’ Perceptions of the Healthcare Service: A Qualitative Study”.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing)Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • Master of Nursing Science (Adult Nursing) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • Bachelor of Science (Nursing and Midwifery) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          Cardiovascular Nursing Care, Critical Care Nursing

Research Interest :
          cardiovascular nursing care, critical care nursing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com