ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เรืองสุขสุด
Asst. Prof. Dr.Piches Ruangsuksud
E-mail : rpiche@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Associated Professor Dr. Piches Ruangsuksud has knowledge and expertise in nursing care for adults and the elderly with chronic illnesses and endocrine disorders. His research interests include holistic care for chronic illness, food management in care for persons with diabetes mellitus and health promotion diabetes prevention and control.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • Master of Nursing Science (Adult Nursing) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • Bachelor of Science (Nursing and Midwifery) Boromarajchonee College of Nursing, Ubon Ratchathani Province, Thailand

Expertise :
          Nursing care for adult/ elderly with chronic health conditions

Research Interest :
          Nursing Care of adult/ elderly with Chronic Illness, Nursing Care of Adult/ Elderly with Endocrine System Disorders

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com