ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สมใจวงษ์
Asst. Prof. Dr.Busaba Somjaivong
E-mail : bussom@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Assistant Professor Dr. Busaba Somjaivong received her Doctorate in Nursing Science from Chulalongkorn University, Thailand, in 2010. She is currently an Assistant Professor in Adult Nursing at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand, where she has worked since 1997. Her research interests focus on cancer care and palliative care. She has carried out some research projects, which have contributed to nursing knowledge in cancer care and palliative care in Thailand. For example, she conducted research entitled “The Influence Of Symptoms, Social Support, Uncertainty, And Coping On The Health-Related Quality Of Life Among Cholangiocarcinoma Patients”, “Synthesis of Continuing Palliative Care Facilities from Hospital to Home for the End Life Patients: A Case of One Province in Northeast Thailand,” “Effect of Training Program Nursing (Post-Baccalaureate Program) on Knowledge, Attitudes, and Experience Among Registered Nurse”, “End-Of-Life Care Competency in Long-Term Care Facilities: A Cross-Cultural Study of Korea, Thailand, and Japan,”  and  “Supportive Care Needs of Patients with Cervical Cancer in the Northeast of Thailand”.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing) University of Chulalongkorn University, Thailand
          • Master of Nursing Science (Adult Nursing) Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Thailand
          • Bachelor of Science (Nursing and Midwifery)Faculty of Nursing, Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing, Thailand

Expertise :
          Cancer care and palliative care

Research Interest :
          cancer care and palliative care.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com