รองศาตราจารย์ ดร.วาสนา รวยสูงเนิน
Assoc. Prof. Dr.Wasana Ruaisungnoen
E-mail : waskir@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Dr. Wasana Ruaisungnoen is currently an assistant professor in the Adult Nursing Department at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, where she has been working since 1996. There she also serves as a Director of the Master of Nursing Science International Program. Dr. Ruaisungnoen received her Bachelor Degree in Nursing from Thai Red Cross College of Nursing in Bangkok, Thailand.  She received her Master’s Degree from University of California, San Francisco where she majored as a cardiovascular clinical nurse specialist.  Finally, she received her Ph.D. in Nursing from the University of Washington, Seattle in 2003. Throughout her career Dr. Ruaisungnoen has held numerous positions of significance. She was the Assistant Dean for Student Development (2008-2011), Director of the Adult Nursing Program (2011-2012), Associate Dean for Student Development & Alumni Relations (2016-2017), Associate Dean for Academic Affairs (2017-2018) and the Editor-in-chief of the Journal of Nurses Association of Thailand Northeastern Division (2012-2013). Dr. Ruaisungnoen, specializes in cardiovascular nursing and emergency and critical care. Within this focus, she has conducted several qualitative and quantitative research projects aimed at improving patient outcomes. Through in-depth analyses of the nursing healthcare system and the development of a variety of nursing innovations, she has vigorously worked for the betterment of people’s health. As a result, she has been invited multiple times to share her knowledge, experience, and research regarding cardiovascular nursing as a guest speaker at both the national and international level and a peer-reviewer of several nursing journals.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing) University of Washington, United States of America
          • Master of Science in Nursing (Cardiovascular Clinical Nurse Specialist) University of California at San Francisco, United States of America
          • Bachelor of Science (Nursing and Midwifery)Faculty of Nursing, Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing, Thailand

Expertise :
          Cardiovascular Nursing Care, Critical Care Nursing

Research Interest :
          Cardiovascular nursing care, critical care nursing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com