ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม
Asst. Prof. Dr.Donwiwat Saensom
E-mail : donsae@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Dr. Donwiwat Saensom is a nursing scholar with extensive experience in teaching, research and clinical nursing practice. Academically prepared as a registered nurse, midwife, nurse practitioner and researcher, he has worked in intensive care units, internal medicine wards as well as HIV/AIDS outpatient clinics, internal medicine outpatient clinics and emergency departments. He has taught both undergraduate and graduate nursing students for over two decades in various adult nursing courses, nursing clinical practicums, research methodology, adult nursing innovation and outcome management and critical care nursing.  Leadership roles include service as an Associate Dean for Student Development, Assistant Dean for Academic Development, Director of the Critical Care Adult Nursing short-course training program, program coordinator of the Master of Nursing Science in Adult and Gerontological Nursing, consultant to Critical Care Nursing departments of several hospitals.  He has also served as a reviewer, member of the editorial board and assistant editor for several nursing journals. Dr. Saensom is also a research scholar of the Thailand Research Fund and has been continuously funded since 2006 until present.  He has published many research articles in national and international databases.  He was awarded with best poster and oral presentations in international conferences and was awarded the “Lion Awards for Junior Researcher” by the International Association on Dental Research.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing) Doctor of Philosophy (Public Health) Khon Kaen University, Thailand
          • Master of Nursing Science (Adult Nursing) University of Alabama at Birmingham, United States of America
          • Bachelor of Science (Nursing and Midwifery) Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong, Ubonratchathani, ThailandExpertise: Cardiovascular Nursing Care, Critical Care Nursing

Expertise :
          Nursing Adult nursing (gastrointestinal, respiratory), Critical care nursing, Infectious diseases, nosocomial infection, infection control and prevention, Health promotion, Epidemiology, Evidence-based practice and research utilization.

Research Interest :
          critical care, infection control, health behaviors and behavioral modification, health promotion, quantitative research, mixed methods, action research and participatory action research, evidence-based nursing, nursing outcomes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com