ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์
Asst. Prof. Dr.Nonglak Methakanjanasak
E-mail : nonchu@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Asst. Prof. Dr. Nonglak is the researcher at the Chronic Care Research Cluster at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University. She is an experienced chronic care nurse researcher focusing on evidence-based care, case management, self-management, empowerment, advanced nursing practice related to diabetes mellitus, advanced nursing practice related to chronic kidney disease and acute kidney injury. She also works as a researcher and a lecturer in Chronic Kidney Disease Prevention in the Northeast of Thailand (CKDNET) Team. She has contributed to four significant bodies of research including empowerment program for patients with CKD patient and diabetes mellitus, case management, clinical nursing practice guideline development and self-management programs for patients with diabetes mellitus and chronic kidney disease.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing)
Chiang Mai University, Thailand
          • Master of Nursing Science (Adult Nursing) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • Bachelor of Science (Nursing and Midwifery) Faculty of Nursing, Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima

Expertise :
          Chronic care nursing

Research Interest :
          chronic care nurse researcher focusing on evidence-based care, case management, self-management, empowerment, advanced nursing practice related to diabetes mellitus, advanced nursing practice related to chronic kidney disease and acute kidney injury

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com