ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว
Name : Assoc. Prof. Dr.Chatkhane Pearkao
E-mail : porpea@kku.ac.th

research cluster

BIO :
          Associate Prof. Chatkhane Pearkao currently works in the Department of Adult Nursing at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. He specializes in trauma and emergency care, orthopedic nursing, pain management, first aid and qualitative research. He has conducted research and development around web applications to record nursing interventions for injured patients in an emergency, tools for trauma nurse coordinators, web applications for health promotion in mild traumatic brain injury for education to self-evaluation of brain concussion after patients return home and web applications for first aid. He has also developed applications for basic life support and AED.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing)
Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • Master of Nursing Science (Adult Nursing) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • Bachelor of Science (Nursing and Midwifery) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          Trauma and Emergency Nursing care

Research Interest :
          management trauma (injury) care systems, mild traumatic brain injury/ accident prevention/ promotion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com