อาจารย์ภวรรณตรี พลเยี่ยม
Phawantree Ponyiem
E-mail : phawpo@kku.ac.th

Research Cluster

BIO :
          Phawantree Ponyiem is a member of the Neonatal and Pediatric Nursing Research Cluster. She graduated from the Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing, Faculty of Nursing, Khonkaen University, Thailand in 2019. Since, her work has focused on pediatric patients with chronic illness. Her current research focuses on improving Quality of Life outcomes for children and adolescents with cancer, symptom management, holistic care, and spiritual care for children with end-of-life conditions. In addition, she has additional research interests regarding mindfulness to promote well-being, complementary and alternative nursing in children and adolescents.

Degrees :
          • M.N.S. (Pediatric Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand.
          • B.Sc (Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand.

Expertise :

          1. Child and adolescent health nursing

          2. Nursing care of chronic illnesses in pediatric patients

          3. Nursing care in children and adolescents with cancer

Research Interests :

          1. Quality of life in chronic illness of pediatric cancer patients

          2. Emotional control in chronic illness of pediatric cancer patients

          3. Symptom management in pediatric cancer patients

          4. Complementary & alternative nursing in children and adolescents

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com