อาจารย์ณริดา รัตนอัมพา
Narida Rattana-umpa
E-mail : rprapim@kku.ac.th

BIO :
          Narida Rattana-umpa is currently serving as a pediatric nurse lecturer. She has clinical experience in both early childhood health promotion settings and early childhood pediatric nursing in critical and chronic care settings. These experiences have been the driving foundation of research interests focusing on early childhood development, child-rearing, and the prevention of infectious diseases in children. Preschool-age child-rearing is my thesis experience. Lecturer Rattana-umpa has experience with research projects and publications focused on atypical development in nine-month-age infants (receiving support from the young researcher development project of Khon Kaen University).

Degrees :
          • Studying for Doctor of Philosophy in Nursing, Faculty of Nursing, Chiang Mai University.
          • M.N.S. (Pediatric Nursing), Khon Kaen University, Thailand.
          • B.Sc (Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. 

Expertise :
          1. Child Health Nursing

Research Interests :
          1. Early childhood health promotion
          2. Child development and child-rearing
          3. Prevention of infectious diseases in children

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com