อาจารย์ขวัญกมล ลาดเสนา
Khunkamon Lardsena
E-mail : khunla@kku.ac.th

Research Cluster

BIO :
          Khunkamon Lardsena is an instructor in the Child Health Nursing academic branch of the Faculty of Nursing, Khon Kaen University. She has experience working as a pediatric critical nurse at Queen Sirikit Heart Center of The Northeast Hospital for eight years. She earned her bachelor’s degree in Nursing Science and Master of Nursing Science in Pediatric Nursing. She is currently studying in the Ph.D. program at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University. Her Ph.D. dissertation is focused on the instrumental development of early childhood wellbeing. She has additional research interests are in the area of neonatal and pediatric critical care, pain and symptom management, as well as child development and wellbeing, child-rearing practices and instrument development.

Degrees :
          • Studying in Ph.D. Program (Nursing)
, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand.
          • M.N.S. (Pediatric Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand.
          • B.Sc. (Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand.

Expertise :
          Neonatal and pediatric critical care, pain and symptom management in children, child health promotion and wellbeing, instrument development

Research Interests :
          1. Neonatal and pediatric critical care
          2. Pain and symptom management in neonates
          3. Symptom management in children
          4. Early childhood wellbeing
          5. Child development and wellbeing
          6. Instrumental development
          7. Child health innovation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com