ชื่อ : อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ หงวนไธสง
Name: Uraiwan Haungthaisong
E-mail : uraisroi@kku.ac.th

Research Cluster

BIO :
          With more than 7 years of experience working in the heart center as a nurse focused on pediatric cardiology nursing care, Uraiwan Sroiudom has developed extensive knowledge and experience in nursing. Upon graduating with a Master’s Degree in Nursing Science, she dedicated here efforts to pediatric nursing. She also supervises nursing students in the area of pediatric congenital heart disease, leading to work on how to improve quality of life for pediatric patients and their families.

Degrees :
          • Studying Doctor of Philosophy in Nursing, School of Nursing, Saint Louis University, Missouri, USA.
          • M.N.S. (Pediatric Nursing), Mahidol university, Bangkok, Thailand.
          • B.N.S. (Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Expertise :
          1. Child Health Nursing

Research Interests :
          1. Critical and chronic care of children with chronic disease and parental care.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com