ชื่อ : อาจารย์จุฑามาศ พายจะโปะ
Name : Chuthamas Payjapoh
E-mail : chupay@kku.ac.th

Research Cluster

BIO :
          Chuthamas Payjapoh is a lecturer at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. She received her Bachelor of Nursing Science from Khon Kaen University and her Master’s Degree in Nursing (Pediatric Nursing) from Mahidol University. She has many years of clinical, teaching, and research experience with newborns, children, and their families. Her past research has centered on post open heart surgery care behaviors among caregivers of newborns up to 5 years of age. Her current research interests currently focus on improving maternal, child and infant health outcomes. In addition, she has additional research interests in the risk factors and social determinants of health contributing to adverse health outcomes (NICU admission and infant morbidities) among children and infants, which can inform interventions to improve health outcomes.

Degrees :
          • Ph.D. (Nursing)
, University of Wisconsin Milwaukee, USA (in study)
          • M.N.S. (Pediatric Nursing), Mahidol University, Thailand.
          • B.N.S. (Nursing), Khon Kaen University, Thailand.

Expertise :
          1. Immunization
          2. Child Safety and Injury Prevention
          3. Nursing care for congenital heart disease
          4. Nursing care for infectious diseases
          5. Nursing care for Neonate and Infant (Health Promotion, Acute/Critical illness)

Research Interests :
          1. Improving maternal, child, and infant health outcomes
          2. Social determinants of health

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com