ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี
Asst. Prof. Dr.Juraporn Tangpukdee
E-mail :  jurtan@kku.ac.th

Research Cluster

BIO :
          Assistant Professor Dr. Juraporn Tangpukdee (Paula) graduated from the School of Nursing and Midwifery, University of Newcastle, Australia in 2011. She has been working with pediatric critical care nurses and has several health promotion research programs with interdisciplinary collaboration focuses on improving clinical outcomes for children with cardiovascular disorders. She is currently working with the department Children and Youth, Ministry of Social Development and Human Security to promote the quality of life for disadvantaged children and support the foster project.

Degrees :
          • Ph.D. (Nursing)
, The University of Newcastle, Australia.
          • M.N.S. (Pediatric Nursing), Khon Kaen University, Thailand.
          • B.Sc (Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand.

Expertise :
          1. Development Assessment and Promotion (DSPM, DAIM)
          2. Nursing care for disadvantage and vulnerable child
          3. Nursing care for Critical illness
          4. Nursing care for Congenital heart defects

Research Interests :
          1. Child health promotion
          2. Critical illness

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com