ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วกาญจน์ เสือรัมย์
Asst. Prof. Kaewkarn Suearam
E-mail : kaesue@kku.ac.th

Research Cluster

BIO :
          Assistant Professor Kaewkarn Sueram is the Lead of the Neonatal and Pediatric Nursing Research Cluster. She graduated from the Master of Nursing Science Program in Family Nursing at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand in 2001. She has two primary areas of research within chronic care nursing and education. Within chronic care, she is focusing on nursing care for pediatric patients with respiratory disorders emphasizing pneumonia. She is the author of the book, Nursing Care of Children with Respiratory Disorders. Assistant Professor Kaewkarn is an expert in nursing care for children with neuro disorders such as cerebral palsy and epilepsy. Her educational research has led to improvements in early childhood nursing, specifically of problematic behaviors of childhood. Moreover, she is a leader in classroom research.

Degrees :
          • M.N.S (Family nursing), Faculty of nursing Khonkaen university, Thailand, 2001
          • B.Sc. (Nursing), Faculty of nursing, Khonkaen university, Thailand.
          • B.A. (Early childhood development), Sukhothai thammathirat open university, Thailand.
          • B.B.A. (General Management), Sukhothai thammathirat open university, Thailand.
          • B.TM. Sukhothai thammathirat open university, Thailand.

Expertise :
          1. Nursing care for children with respiratory problem
          2. Nursing care for children with neurology problem
          3. Behavioral problems in early childhood
          4. Classroom research

Research Interests :
          1. Nursing care for pediatric patients with respiratory disorders: pneumonia
          2. Nursing care for pediatric patients with neuro disorders: cerebral palsy, epilepsy
          3. Early childhood nursing: problematic behaviors of childhood
          4. Classroom research

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com