ชื่อ : อาจารย์รุ่งอรุณ โทวังนัง
Name : Rungarun Thowannang
E-mail : rungtho@kku.ac.th

Research Cluster

BIO :
        Lect. Rungarun Thowannang is a lecturer in Mental Health and Psychiatric Nursing at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. She has over five years of experience in caring for psychiatric patients. Her research interests include gender-based analysis of mental health and psychiatric problems, depression among people with alcohol dependence and substance use disorders. She is currently a doctoral student at Chulalongkorn University, Thailand.

Degree :
          • M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)
, Faculty of Nursing, Chulalongkorn University, Thailand
          • B.N.S. (Nursing Science), Boromarajonani College of Nursing, Suphunburi, Thailand

Expertise :
          Gender-based analysis of mental health and psychiatric problems, depression among people with alcohol dependence, and substance use disorders.

Research Interest :
          Gender-based analysis of mental health and psychiatric problems, depression among people with alcohol dependence, and substance use disorders.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com