ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท กาบคำบา
Name : Asst. Prof. Chompoonoot Kabkumba
E-mail : chompoo@kku.ac.th

Research Cluster

BIO :
       Chompoonoot Kabkumba is a lecturer and a junior academic staff member in the Department of Mental Health and Psychiatric Nursing at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand.  She has experience in academics, nursing research, and mental health services (counselling).  Her research interests are gender aspects in nursing research of psychiatric mental health problems including depression and depressive disorder as well as self-harm and non-suicidal self-harm.

Degree :
          • M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University
          • B.N.S. (Second Class Honors), Faculty of Nursing, Khon Kaen University

Expertise :
          Depression, depressive disorder, self-harm, and non-suicidal self-harm.

Research Interest :
          Gender aspects in nursing research of psychiatric mental health problems.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com