ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก แก้วจันทา
Asst. Prof. Dr.Netchanok Kaewjanta
E-mail : knetch@kku.ac.th

Research Cluster

BIO :

          Assistant Professor Dr. Netchanok Kaewjanta heads the Mental Health and Psychiatric Nursing Department at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. In addition, she is a member of the WHO Collaborating Center for Research and Training on Gender & Women’s Health (2011 to current). During her 15 years of nursing research, she has conducted both quantitative and qualitative research based on mental health and psychiatric nursing. Her current research interests focus on gender-based analysis of mental health issues, depression in adolescents (especially depression among male adolescents), stress, and self-harm. In the last five years, the research of Dr. Netchanok Kaewjanta has generated around 15 publications in both national and international peer review journals.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing)
, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
          • M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University
          • B.N.S. (First Class Honors), Faculty of Nursing, Khon Kaen University

Expertise :
          Gender-based analysis of mental health and psychiatric issues, Men’s Depression

Research Interest :
          Gender-based analysis of mental health issues, Depression in adolescents especially depression among male adolescents, Stress, and Self-harm.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com