ชื่อ : อาจารย์ กนกวรรณ กุลชาติ
Name: Kanokwan Kulachat
E-mail : kanoku@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Mrs. KanokwanKulachat is a Registered nurse and Midwife. She is the lecturer of Faculty of Nursing Khon Kaen University since 2019. Her research interests are maternal health literacy, system management among high-risk pregnancy, digital health, with a strong interest in using simulation-based learning in the midwifery curriculum. She has researched to improve the quality of teaching and learning as well as curriculum design that incorporates simulation-based learning in midwifery practice through her roles as a lecturer and researcher.

Degree :
          • M.N.S. (Child health nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • B.N.S. Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
           Midwifery education, Maternal and child health, Women health, Simulation based learning in midwifery education.

Research Interest :
          System management among high-risk pregnancy, Digital health, Simulation based learning among midwifery education

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com