ชื่อ : อาจารย์ ดร.สมสกูล นีละสมิต
Name: Dr.Somsakhool Neelasmith
E-mail : somsne@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Dr. Somsakhool Neelasmith is a lecturer and registered nurse and midwife which is certified by Thailand nursing council. The experiences of being a clinical nurse for a period of times contributed her to provide humanize care for mothers and her family. To encourage well -being for the reproductive population especially adolescent, she conducted a study of family practice for prevention of adolescent pregnancy on her doctoral study.  Her background of interested are reproductive health and maternity development, adolescent pregnancy, and breastfeeding.

Degree :
          • Ph.D. Nursing (International Program), Khon Kaen University, Thailand
          • M.N.S. (Advanced Midwifery), Khon Kaen University, Thailand
          • B.N.S. Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          Reproductive and Maternity health

Research Interest :
          Pregnancy and maternity health care during adolescent age.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com