ชื่อ : อาจารย์.รัตนา แทนไธสง
Name: Rattana Tanthaisong
E-mail : rattta@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Miss Rattana Tanthaisong is the midwife and lecturer at Faculty of Nursing Khon Kaen University. She has experience on of conducting research of the relationship between adjustments to maternal role, sleep disturbance, social support and postpartum fatigue and stress in advanced maternal age.
 

Degree :

          • M.N.S. (Midwifery), Khon Kaen University, Thailand
          • B.N.S. Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          Obstetrics Nursing

Research Interest :
          Promoting quality pregnancy and delivery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com