ชื่อ : อ.ดร.ฐิฏิ สังวรวงษ์พนา
Name : Dr.Thita Songworawongpana
E-mail : kansun@kku.ac.th

Research cluster

BIO :
          Dr.Thiti  Sungworawongpana is educator and researcher on nursing and midwife at Faculty of Nursing, Khon Kaen University. Her interdisciplinary research programs focus on teenage pregnancy including promoting, supporting, educating, and family planning toward reducing maternal mortality, preventing and nursing managing preterm labor, postpartum hemorrhage and management, the referral system and management for a high-risk pregnancy, and Covid-19 on pregnancy and breastfeeding.

Degree :
          • Ph.D. (Public Health)
, Faculty of Public Health, Khon Kaen University, Thailand.
          • M.N.S. (Health Education and Behavioral sciences), Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
          • Certificate degree on Nurse Anesthetist. Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
          • B.N.S. (Nursing). The Thai Red Cross College of Nursing, The Thai Red Cross Society, Affiliated Chulalongkorn University Bangkok, Thailand. (Current Institute: Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing).

Expertise :
          Reproductive, Maternity and child health, Midwifery, Obstetrics and Gynecology Nursing, Adolescent reproductive health, Public health and health education.

Research Interest :
          Adolescent pregnancy and maternity health care, Family planning in adolescent and reproductive health care and education, High-risk pregnancy health care and education. Nursing care during pregnancy, labor, and postpartum period. Community base care included maternal and newborn health education programs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com