ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลรดาก์ พันธุชิน
Name : Asst. Prof. Dr.Choonradaa Panttchin
E-mail : pchonl@kku.ac.th

Research cluster

BIO :

          Asst.Prof. Choonradaa Panttchin is an educator and researcher at department of midwifery at Faculty of Nursing, Khon Kaen University since 1998. She has experience in midwifery more than 10 years. Her research interests are the reproductive health and maternal and child health nursing.

Degree :
          • M.N.S. (Family Nursing)
, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand.
          • B.N.S. Faculty of Nursing, Mahidol University, Thailand

Expertise :
          Obstetrics nursing, Midwifery, Maternal & Newborn

Research Interest :
          Reproductive health and Midwifery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com