ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร เมืองพิล
Name :Asst. Prof. Dr. Somjit Muangpin
E-mail : sompha@kku.ac.th

Research cluster

BIO :

          Asst.Prof. Dr. Somjit Muangpin is educator and researcher on nursing and midwifery at Faculty of Nursing Khon Kaen University (FON, KKU). She is head of the Master of Nursing Science (Midwifery) program and a head of research cluster on Reproductive Health Research & Midwifery Education. Her interdisciplinary research programs focus on breastfeeding including promoting, protecting and supporting, developing the fast track model toward reducing the maternal mortality, preventing and nursing managing preterm labor, postpartum hemorrhage and management, the referral system and management for a high risk pregnancy, and Covid-19 on pregnancy and breastfeeding.

          She is a reviewer of the International Breastfeeding Journal, and the Thai nursing journals. Dr.Somjit, a consultant, supports the academic learners and healthcare professions for conducting researches and nursing services. She is also a committee of the Breastfeeding Nurse Association Thailand.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing)
, Faculty of Nursing, Chiangmai University, Thailand
          • M.N.S. (Maternal and Newborn Nursing), Mahidol University, Thailand
          • B.N.S. Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          Breast feed consultant and education, Midwifery education, Referral system and management for high risk pregnancy

Research Interest :
          Breast feeding, High risk pregnancy, Referral system management for obstetric emergency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com