ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล รุจิรประเสริฐ
Asst. Prof. Dr.Nilubon Rujiraprasert
E-mail : nilruj@kku.ac.th

Research cluster

BIO :

          Asst. Prof. Dr.Nilubon  Rujiraprasert is an educator and nurse-midwife. She is working as instructor for Midwifery since 1992. In 2019, she completed her PhD at Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Thailand. She was involved in curriculum development and teaching for the Master of Nursing Science (Midwifery) program, FON, KKU over 10 years. She also has experiences with several collaborative international health programs and research in maternal and newborn health/midwifery and nursing. Her research interests include adolescent reproductive health, nutrition during pregnancy, preventing and management of high risk pregnancy, gender-based violence, and gender and health. She is a reviewer of Thai nursing journals.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing)
, Faculty of Nursing, Chiangmai University, Thailand
          • M.N.S. (Maternal and Child Health Nursing), Mahidol University, Thailand
          • B.N.S. Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

 Expertise :
          Midwifery, Women Health

Research Interest :
       Reproductive Health, Adolescent Reproductive Health, Nutrition during pregnancy, Gender-based Violence, Gender and Health

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com